W 2023 roku dostępny jest program dofinansowania do pomp ciepła, który ma na celu zwiększenie dostępności i popularności tego typu rozwiązań w Polsce. Urządzenia umożliwiają wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków lub wody użytkowej. Dofinansowanie ma pomóc zredukować koszty inwestycji w pompę ciepła oraz zachęcić do korzystania z ekologicznych i oszczędnych rozwiązań.

Program Moje Ciepło ma na celu wsparcie indywidualnych inwestorów, którzy myślą przyszłościowo pod kątem ekologii i ekonomii poprzez zapewnienie im możliwości zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Dzięki temu programowi zostanie ograniczona emisja szkodliwych substancji powstających w wyniku nieefektywnego ogrzewania domów jednorodzinnych przy użyciu paliw kopalnych. Ponadto program ten propaguje odnawialne źródła energii i zwiększa udział OZE w finalnym zużyciu energii.

Program skupia się na wspieraniu rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe na zakup i montaż nowych pomp ciepła, w tym powietrznych i gruntowych, wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) żadne źródło ciepła oparte na paliwie stałym. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, wskazane w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy. Aby skorzystać z programu, wnioskodawca musi spełnić określone wymagania i załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup i montaż pomp ciepła.

Dotacje przewidziane w programie wynoszą do 7 tys. zł dla pomp powietrznych i do 21 tys. zł dla pomp gruntowych (do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych). Na największą pomoc mogą liczyć posiadacze karty dużej rodziny, ubiegający się o dofinansowanie pompy gruntowej.

Agrosolar załatwia wszelkie formalności związane z uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu klient nie musi się niczym martwić.

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat, który ma na celu walkę ze smogiem. Oferuje wsparcie finansowe na wymianę starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Obejmuje m.in. audyt energetyczny, który pozwoli na uzyskanie kompletnych informacji na temat ocieplenia budynku, wyboru najlepszego dla Twojego domu źródła ciepła, maksymalnej dotacji i niższych rachunków za ogrzewanie. Wsparcie finansowe można otrzymać także na ocieplenie ścian, stropu, podłogi, wymianę okien, drzwi, bramy garażowej, wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła, instalację CO (centralnego ogrzewania) i CWU (ciepłej wody użytkowej), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalację fotowoltaiczną.

W ramach programu Czyste Powietrze wsparcie finansowe mogą otrzymać właścicieli i współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Na termomodernizację domu oraz wymianę źródła ciepła przewidziano:

  • do 66 tys. zł – dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • do 99 tys. zł – dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • do 135 tys. zł – dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Nasza firma zajmuje się załatwianiem wszelkich formalności dotyczących uzyskania dofinansowania, dzięki czemu klient nie musi się niczym martwić.

Program Mój Prąd to inicjatywa, która ma na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Głównym założeniem programu jest zachęcanie osób do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby przy jednoczesnym przekazywaniu jej nadwyżek do sieci energetycznej. W ramach programu skorzystać mogą osoby, które korzystają z instalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła oraz magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh. Program Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Osoby, które chcą skorzystać z programu, muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby oraz mieć umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Program Mój Prąd stwarza możliwość dla osób, które chcą przyczynić się do rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce, a jednocześnie oszczędzać na kosztach energii elektrycznej.

Kwoty przewidziane w programie:

  • do 4,4 tys. zł – dla pomp powietrze-powietrze,
  • do 12,6 tys. zł – dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności,
  • do 19,4 tys. zł – dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności,
  • do 28 tys. zł – dla pomp gruntowych.

Maksymalnie można otrzymać 58 tys. zł, jednak jest to kwota uwzględniająca również dotację na fotowoltaikę.

Agrosolar wyręczy Cię w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania.