Dofinansowanie do fotowoltaiki

Dopytaj o inne dofinansowania !

W dniu 06.10.2021 r. został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu Mój prąd.

Artykuł archiwalny

Rusza nowy, ogólnopolski program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące programu.

Dofinansowanie do instalacji PV

Rusza nowy, ogólnopolski program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące programu.

Od kiedy można starać się o dofinansowanie?

Rozpoczęcie naboru i początek możliwości składania wniosków zapowiedziane są na koniec sierpnia – początek września. Wnioski będą przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dla kogo dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 10kW (mikroinstalacje), których stroną umowy przyłączeniowej jest osoba fizyczna.
Dofinansowanie jest udzielane jedynie na nowe urządzenia, których data produkcji nie przekracza okresu 24 miesięcy od zakończenia instalacji.
Data faktury za zakończenie projektu instalacji nie może być wcześniejsza niż 23 lipca 2019 roku.
Wniosek może być składany po zakończeniu projektu tj. po zakupie i montażu instalacji PV (panele słoneczne z niezbędnym oprzyrządowaniem), podpisaniu z dystrybutorem energii umowy dwustronnej, instalacji licznika dwukierunkowego (co stanowi zakończenie inwestycji).

W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Ile wynosi dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Dofinansowanie jest bezzwrotne i pokrywa do 50% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5000 zł.